. Inglinge Folkdansgille bildas

E-postadress Skriv ut

I november 1973 startades, genom Vuxenskolans regi, en kurs i gammaldans på Näckrosen i Ingelstad.

Smålandsposten skriver i en artikel följande:
"Oj, vilken tillströmning av danslystna - unga och äldre! Men det var fråga om gammaldans förstås. Man har väl haft en känsla av att dansandet varit inne i en förfalloperiod under några tiotal år, men nu vill man åter lära sig gammaldans; vals, schottis, polka, hambo och liknande. Denna tendens kunde verkligen iakttas när Vuxenskolan prövade undervisning i gammaldans i Näckrosens dansvänliga A-sal i Ingelstad. Man trodde väl det skulle bli en liten studiecirkel av vedertaget format. Det kom 70 personer och åldersskillnaden mellan danseleverna var påtaglig. Danslärare var Rune Persson och för musiken svarade Karl-Erik Svensson (dragspel) och Uno Heed (gitarr). Kursen avsågs att fortsätta tio torsdagskvällar framåt."

Intresset höll i sig. När de första tio kvällarna hade passerat hade vi på långt när inte hunnit genomföra det tänkta dansprogrammet. Det planerades för en fortsättningskurs på våromgången, och den genomfördes också med i stort sett samma deltagarantal.
Mot slutet av denna kurs började en diskussion om hur gör vi  fortsättningen.
Skall vi bilda ett folkdanslag? Den allmänna meningen var, JA.

Några verkliga eldsjälar slog sina huvuden ihop och bildade en "Interimsstyrelse".

Interimsstyrelsen konstituerade sig som följer:
Ordförande    Thage Dahl
Sekreterare    Anna Wickell
Kassör           Monica Svensson
Ledamöter     Sture Holmér
                      Bengt-Erik Jonsson

Styrelsen beslöt vid denna sammankomst att folkdansen skulle starta den 30/1-1975, med två timmars folkdansträning och därefter två timmars gammaldans.

Nästa protokollförda möte var den 24/1-1975.
Ur protokollet:
Rune Persson redogjorde för Ungdomsringens arbete och stadgar m.m, såväl på förenings- som på distrikts- och riksnivå.
Beslut fattades att utarbeta stadgar att framläggas vid nästa möte.

Styrelsen beslöt föreslå årsmötet ett namnförslag "Östra Torsås Folkdansgille".

Årsmöte den 7/3-1975.
§ 5:  Föreningens namn diskuterades och tre förslag hade framkommit:
Östra Torsås Folkdansgille
Inglinge Gille
Inglinge Folkdansgille.

Mötet enades med stor majoritet om Inglinge Folkdansgille.
Inglinge Folkdansgille var bildat!

Första styrelsen mars 1975 var:
bildOrdförande    Thage Dahl
Sekreterare    Anna Wickell
Kassör           Maritha Jonsson
Ledamöter     Sture Holmér
                      Ruth Pettersson

 

Text: Rune Persson

Se vidare under Tidningsartiklar ... (med utdrag ur texter, scannade artiklar och bilder)