. Styrelse

E-postadress Skriv ut

Styrelse, vald för 2018:

*  Kjell Forsberg - ordf.

*  Krister Lundquist - sekr.

*  Eivor Svensson - kassör

*  Maria Färdig - ledamot

*  Evert Andersson - ledamot

Suppleanter: Inga Gustavsson, Harald Kidell

 

 

...