Aktuellt

E-postadress Skriv ut

På årsmötet i mars 2018, och ett efterföljande möte i maj 2018, togs beslutet att upplösa föreningen.